Seksualvejlederuddannelsen

Uddannelsen blev aktuel, da Socialministeriet i 1989 udsendte sin første vejledning:

Seksualitet – uanset handicap, der pålagde institutioner og medarbejdere en række rådgivnings- og hjælpefunktioner omkring beboernes seksualitet.

I FN´s standardregler om lige muligheder for handicappede understregers det, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have mulighed for at opleve deres egen seksualitet og have seksuelle forhold på linie med andre mennesker, og at de i denne forbindelse skal støttes gennem lovgivning samt med relevant rådgivning.

Der tales i denne forbindelse om seksualvejledning, som alle medarbejdere skal kunne påtage sig, og seksualoplæring som beboerne har krav på, men som det i nogle tilfælde kan være hensigtsmæssigt at lade udefra kommende hjælpepersoner foretage.

Her kommer seksualvejlederne ind, som de specialister, der dels kan rådgive den enkelte beboer og vejlede kolleger, pårørende og offentlige myndigheder.

Seksualvejlederuddannelsen er konstant under udvikling i samarbejde med myndigheder og specialister under hensyn til den nyeste forskning og de erfaring de udøvende seksualvejledere gør i praksis.

Seksualvejlederuddannelsen:

  • er den eneste efteruddannelse af sin art i Europa!
  • er et grundigt afprøvet koncept med 12 års erfaring!
  • forankrer teori og viden til praksis !
  • gennemgår løbende evaluering, justering og produktudvikling!
  • har i dag uddannet over 200 seksualvejledere!
  • har tilknyttet mere end 20 faste og eksterne gæsteforelæsere – alle med forankring i hverdagens faglige praksis!
  • tilbyder et berigende studie- og netværksmiljø!
  • råder over Europas største materialesamling: bøger, rapporter, video, cd-rom, undervisningsmateriale og hjælpemidler!
  • er adgangsgivende til sexologi-studiet ved Göteborgs Universitet, som er det mest omfattende sexologiske uddannelsesprogram i norden med såvel pædagogisk som klinisk indhold!

Yderligere information om uddannelsen (indhold, priser osv.) kan findes på www.seksualvejlederuddannelsen.dk