Målsætning

Målsætningen for vores arbejde er:  I forbindelse med temaundervisning i sex og samliv, at give handlekompetance på baggrund af viden, indsigt og engagement.

Det overordnede mål er ikke at påvirke adfærd, men at hjælpe til at den enkelt gør sig klart, alene og sammen med andre, hvorfor de handler eller ikke handler som de gør, og hvilke konsekvenser deres handlinger kan få for dem selv og/eller for andre, samt hvilke alternative muligheder, der er til stede.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte gruppes egne følelser, oplevelser og interesser, hvilket gør undervisningen nærværende og aktuel.

Det er meget vigtigt for os at undervisningen tager afsæt i seksualitet som noget positivt, sundt og som et behov alle mennesker har; at mennesket er født som et seksuelt væsen, og forbliver det resten af livet. Undervisningen må ikke indeholde løftede pegefingre, men skal opfattes som et sæt redskaber, der gerne skal resultere i at den enkelte har et bedre grundlag for, at få viljen og evnen til at handle mere hensigtsmæssigt.

Vi forsøger at gøre vanskelige emner lettere at forstå, ved at bruge “billeder” fra hverdagen, uden derved at forfladige emnerne. Desuden er humor en uundværlig del af undervisningen, især når vi spiller små rollespil, hvor de kan se deres egne handlemønstre og grine af dem. Det er med til at skabe en afslappet og fortrolig atmosfære, og til at skærpe koncentrationen.