Sansestorm

Tilbuddet handler om at give de unge et andet omdrejningspunkt for deres seksualitet end mediernes fokus på udseende og præstation: Sanser og Nærvær.

Vi laver øvelser som

 • skærper sanserne
 • giver eleven bevidsthed om sine tanker, sit nærvær og fravær
 • skaber tryghed i gruppen
 • giver øget kontakt til egen krop
 • giver mulighed for at øve sig i at sætte grænser og respektere den andens grænser

Varighed: 2-3 lektioner (efter behov og aftale)
Fysiske rammer: Uforstyrret lokale, hvor der er plads til at både sidde, ligge ned og bevæge sig. Musikanlæg. Liggeunderlag.
Antal elever: 1 klasse eller to små parallelklasser
Øvelser laves: Alene og i par og i grupper – uden seksuelt indhold.
Pris: kr. 2000.- + kørsel + moms

Underviseren:

Maria Mänty er finsk skuespiller og professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik. Hun er en tillidsvækende og inspirerende underviser der har mange års erfaring i nærværstræning.

Kontakt: Maria Mänty
mobil: 27 42 36 49
mariamanty@yahoo.dk

udover øvelser vil der i forløbet også indgå:

Kort oplæg om:

 • Sanser generelt
 • Berøringssansens betydning
 • Sammenhæng mellem berøring, hormoner, humør, håndtering af stress og indlæring
 • Betydningen af sanser, tryghed og nærvær i forbindelse med seksualitet

Samtale om:

 • Hvilke sanser bruger jeg mest i det daglige?
 • Hvad gør fokus på sansningen med mine tanker, krop og nærvær?
 • Hvordan har jeg det med at sætte grænser og sige hvad jeg har lyst til?
 • Hvordan er det at være nærværende/fraværende?
 • Hvordan har jeg det med berøring?
 • I hvilke situationer vil det give mening at have fokus på sanser?
 • Hvordan kan jeg slappe af efter skoledagen?
 • Hvordan kan fokus på sansninger og nærvær bruges til et godt givende sexliv?