Maria Manty

  • Afspændingspædagog og psykomotorik
  • Skuespiller
  • Arbejdsfelt:  Sanse- og nærværstræning (se under Workshop)